Privaatsuspõhimõtted - Iddo.lt
VASARA -15% VISIEMS BALDAMS, NUOLAIDOS KODAS - IDDOVASARA15

ÜLDTEAVE

 

Ettevõte UAB „Šešios ryto“ (edaspidi Vastutav andmetöötleja) sätestab nende privaatsuspõhimõtetega isikuandmete töötlemise tingimused, kasutades veebisaite, mida haldab Vastutav andmetöötleja: www.iddo.ee.

Nende privaatsuspõhimõtete tingimusi kohaldatakse teie juurdepääsule meie pakutud sisule ja/või teenustele, olenemata seadmest, mida te kasutate (arvuti, mobiiltelefon, tahvelarvuti, teler jne).

 

Vastutava andmetöötleja andmed:

UAB „Šešios ryto“

Registrinumber: 304167423

Aadress: Europos pr. 122, LT-45263, Kaunas, Leedu

Meiliaadress: hello@iddo.lt

 

See on väga oluline, et loeksite privaatsuspõhimõtteid hoolikalt, kuna te nõustute iga kord, kui külastate Vastutava andmetöötleja omanduses olevat veebisaiti, nendes privaatsuspõhimõtetes kirjeldatud tingimustega. Kui te ei nõustu nende tingimustega, palume teil meie veebisaiti mitte külastada ega kasutada meie sisu ja/või teenuseid.

 

Kinnitame, et Vastutava andmetöötleja veebisaidil olevad andmed kogutakse Euroopa Liidu ja Leedu Vabariigi kehtivate õigusaktide nõuete ning kontrollorganite juhiste kohaselt. Paigas on kõik mõistlikud tehnilised ja administratiivsed nõuded, et kaitsta neid andmeid, mida kogume veebisaidi külastajate kohta, kadumise, volitamata kasutamise ning muutmise eest. Vastutava andmetöötleja töötajatel on kirjalik kohustus mitte avalikustada ja edastada töökohal saadud teavet kolmandatele osapooltele, sh teavet veebisaidi külastajate kohta.

 

Privaatsuspõhimõtetes kasutatavad termineid tuleks käsitleda nii, nagu need on määratletud isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR) nr 2016/679 (ES).

 

Milliseid isikuandmeid me kogume, säilitame ja kasutame?

 

Saadud otsene teave.

 

Kontoandmed: meiliaadress ja parool.

Identimisandmed: ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev (vajaduse korral).

Aadress: tänav, maja number, sihtnumber, linn, riik.

Tellimuse andmed: tellitud tooted, hinnad, arveldus- ja tarneinfo.

Arveldusandmed: konto andmed, pangakaardi andmed (vajaduse korral) või andmed muu arveldusinfo kohta, nt PayPal.

 

Saadud kaudne teave.

 

 • Teave selle kohta, kuidas te meie saite kasutate. Me võime koguda näiteks järgmist teavet: teave seadme kohta, nt IP-aadress, operatsioonisüsteemi versioon, ja selle kasutatava seadme seaded, mida kasutate sisule/toodetele juurde pääsemiseks.
 • Sisselogimisinfo, nt seansi aeg ja kestus, nende päringute tingimused, mida te meie seadmetel esitate, ja kogu teave, mida säilitatakse küpsistes, mille oleme teie seadmesse seadistanud (küpsiste kasutamise poliitika on toodud allpool).
 • Asukohateave, nt seadme GPS-signaal või teave lähimate WiFi pääsupunktide ja mobiilitornide kohta, mida võidakse meile edastada meie veebisaidi sisu kasutades.

 

Teave kolmandatelt osapooltelt.

 

Me võime saada teavet teie kohta avalikest ja kommertsallikatest (kehtivate õigusaktidega lubatud ulatuses) ning seostada seda muu teabega, mida saame teilt või teie kohta.

 

Muu teave, mida me kogume.

 

Teie nõusolekul võime koguda ka teavet teie, teie seadme või meie veebisaidi sisukasutuse kohta.

 

Teabe käsitlemisest.

 

Andmeliik Eesmärk Õiguslik alus Õigustatud huvid Säilitamise piirang
Meiliaadress Sisselogimisandmed, uudiskirjade saatmine GDPR-i artikkel 6(1) (f)   Uudiskirja tellimuse kestus
Kontaktinfo Klientide päringute käsitlemine GDPR-i artikkel 6(1) (b), (f) Kliendilojaalsus, teenuste täiustamine Üks kuu päringu saamise kuupäevast
Kontaktandmed, aadress, tellimuse andmed, arveldusandmed Toodete tarne GDPR-i artikkel 6(1) (b)   Tellimuse täitmine, 10 aastat

 

Miks me avaldame teie teavet?

 

Me avaldame teie andmeid järgmistele üksustele.

 

 • Ettevõtetele, kes pakuvad teenuseid meie nõudmisel. Nende ettevõtete juurdepääs teie andmetele on piiratud; neil ei ole lubatud kasutada seda teavet muudel eesmärkidel kui meile teenuste pakkumine.
 • Teistele osapooltele, kui see on seadusega ette nähtud või vajalik meie infoühiskonna teenuste kaitsmiseks.

 

Olukorrad, mille korral võime avaldada teie andmeid teistele osapooltele.

 

 • Seaduse järgimiseks või vastusena kohustuslikule kohtumäärusele.
 • Oma toimingute seaduslikkuse kinnitamiseks.
 • Vastutava andmetöötleja, tema õiguste, vara kaitsmiseks või turvalisuse tagamiseks.
 • Me võime avaldada teie andmeid seotud kolmandale osapoolele ühinemise, ülemineku või pankroti korral.
 • Muudel juhtudel teie nõusolekul või teie õiguspärasel nõudmisel.

 

Mida me teeme teie andmete kaitsmiseks?

 

Me oleme kehtestanud asjakohased füüsilised ja tehnilised meetmed selle teabe kaitsmiseks, mida me kogume sisu/teenuste pakkumise eesmärgil. Pidage meeles, et kuigi me võtame mõistlikke meetmeid teie andmete kaitsmiseks, pole ükski veebisait, veebipõhine tehing, arvutisüsteem või juhtmeta ühendus täielikult turvaline.

 

Teile on tagatud järgmised õigused.

 

Tagame teile järgmiste õiguste kasutamise ja mis tahes asjakohase teabe edastamise teie päringu korral.

 

 • Õigus olla teadlik (kursis) oma isikuandmete töötlemisega.
 • Õigus omada juurdepääsu teie isikuandmetele ja sellele infole, kuidas neid töödeldakse.
 • Õigus taotleda oma isikuandmete parandamist või hävitamist või isikuandmete töötlemise peatamist, välja arvatud hoiustamiseks.
 • Õigus mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega (õigus olla unustatud).
 • Õigus nõuda oma isikuandmete edastamist, nt luba pääseda oma isikuandmetele juurde sellisel kujul, millega esitatakse teile isikuandmed üldkasutatavas ja arvuti abil loetavas formaadis.
 • Õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

 

Vastutav andmetöötleja ei pruugi võimaldada andmesubjektidele nende ülaltoodud õiguste kasutamist, kui seaduses sätestatud juhtudel on vajalik tagada kuritegude, ametliku või professionaalse eetika rikkumise ennetamine, uurimine ja avastamine, ning andmesubjektide või teiste isikute õiguste ning vabaduste kaitsmine.

 

Küpsised

 

Küpsiste kasutamine

 

Külastades Vastutava andmetöötleja veebisaiti, tahame teile pakkuda sisu ja funktsioone, mis vastavad teie vajadustele. Selleks on vajalikud küpsised. Need on väikesed infokillud, mida säilitatakse teie veebibrauseris. Need aitavad Vastutaval andmetöötlejal tuvastada teid kui isikut, kes on teatud veebisaiti varem külastanud, salvestada veebisaidi külastamise ajalugu ja kohandada sisu selle järgi. Küpsised aitavad ka tagada veebisaitide sujuva toimimise, võimaldavad jälgida veebisaitide külastuste kestust ja sagedust ning koguda statistikat veebisaitide külastajate arvu kohta. Neid andmeid analüüsides on meil võimalik veebisaite täiustada ja muuta nende kasutamine teile mugavamaks. Allpool on toodud mõned näited küpsiste kasutamise kohta.

 

 • Küpsised võimaldavad tuvastada, mitu üksikkasutajat veebisaiti samal ajal lehitseb. See tagab veebisaidi sujuva ja kiire toimimise.
 • Küpsised võimaldavad meil analüüsida üksikkülastajate lehitsemise kohta kogutud teavet, mis aitab veebisaidi toimimist kohandada teie vajaduste järgi.

 

Meie veebisaidil kasutatavad küpsised võib rühmitada järgmisteks liikideks.

 

Vajalikud küpsised on hädavajalikud selleks, et meie vastav veebisait saaks teostada oma põhilisi funktsioone. Need küpsised võimaldavad teil veebisaiti sirvida ja kasutada soovitud funktsioone, nagu näiteks juurdepääsu tagamine veebisaidi turvatud piirkondadele. Ilma nende küpsisteta ei oleks meil võimalik pakkuda teenuseid, mis võimaldavad veebisaidil toimida.

 

Tegevusküpsised koguvad anonüümset teavet selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad. Esitades teavet selle kohta, milliseid piirkondi te külastate, kaua te veebisaidil viibite ja milliste probleemidega te kokku puutute, nagu näiteks veateated, aitavad need küpsised meil mõista, kuidas külastajad veebisaidil käituvad. See teave aitab meil täiustada veebisaidi toimimist.

 

Profiilimise küpsised (vajavad teie eelnevat heakskiitu): meie veebisait kasutab ka profiilimise küpsiseid, mida on võimalik seadistada ainult teie eelneva heakskiidu alusel. Meie veebisait seadistab ka selliseid küpsiseid, mis kuuluvad kolmandatele osapooltele ja mis on installitud teie eelneva heakskiidu alusel. Nendel kolmandatel osapooltel võib olla juurdepääs teabele, mis on kogutud nende kasutatavate küpsiste kaudu. Kolmandate osapoolte hulka võivad kuuluda Google Inc. (Google Analyticsi, Google Doubleclicki ja vajadusel Google Plus lisandi abil).

 

Korduvad küpsised sihtrühmale: kasutatakse nende toodete reklaamide kuvamiseks, mis sarnanevad teile huvi pakkunud toodetele (nt kuvades tootelehti, mida külastasite meie veebisaidil seotud saite sirvides), või turustuskampaaniate tõhususe mõõtmiseks (meie või kolmandate osapoolte).

 

Analüütilised küpsised: salvestab teie valikud ja toimingud veebisaidil eesmärgiga pakkuda meile või kolmandatele osapooltele statistilist analüüsi, jälgides teie valikuid ja lehitsemiskäitumist, kui pakume teile isikupärastatud reklaame.

 

Sotsiaalmeediaküpsised: meie veebisait võimaldab sotsiaalvõrgustikel (nt Facebook) määrata oma küpsiseid nende tarkvara komponentide väärtuse kohaselt. Selliseid küpsiseid valdavad vahetult kolmandad osapooled ja need võivad pakkuda reklaame, mis on asjakohased teie valikutega teisi veebisaite sirvides.

 

Kõiki neid küpsiseid on võimalik seadistada teie seadmesse ainult teie eelneva nõusolekuga. Sel põhjusel teavitab teid veebisaiti külastades spetsiaalne ribareklaam sellest, et (i) meie veebisait kasutab analüütilisi, profiilimise ja korduvaid sihtrühma küpsiseid, mis kuuluvad meile ja kolmandatele osapooltele, ning (ii) te nõustute nendega, kui sulgete ribareklaami ja asute veebisaiti kasutama. Klõpsates veebisaidil millelegi muule kui ribareklaam või avades veebisaidil mõne teise lehe, nõustute küpsiste kasutamisega. Kui otsustate tehnilised küpsised kustutada, võtke teadmiseks, et jääme ilma teabest teie nõusoleku kohta ja küpsiste kohta käiv ribareklaam kuvatakse teile järgmisel veebisaidi külastusel. Teil on võimalik blokeerida profiilimise küpsiste seadeid igal ajal (isegi kui need on kolmandate osapoolte küpsised, sotsiaalvõrgustike küpsised või korduvad sihtrühma küpsised) või tühistada oma eelnev nõusolek, ilma et see mõjutaks veebisaidi külastust ja asjaomase sisu kasutamist.

 

Küpsiste abil kogutakse järgmisi andmeid.

 

Me võime kasutada külastajate arvutite IP-aadresse veebisaitide haldamiseks ja serveri tõrgete diagnoosimiseks. IP-aadress on kordumatu kood, mis tuvastab arvutit võrgustikes. Seda on võimalik kasutada külastaja tuvastamiseks ja erinevate demograafiliste andmete kogumiseks. Seda teostab suurem osa veebiserverite administraatoreid.

 

Me kogume küpsiseid, et koguda andmeid teenuste kasutamise kohta. Meie veebisaidil kasutatavate küpsiste liigid on toodud eespool.

 

Küpsiste haldamine ja kustutamine.

 

Kui te kasutate meie pakutavale sisule juurdepääsuks brauserit, võite konfigureerida brauserit aktsepteerima küpsiseid, neist keelduma või saatma teavitusi küpsiste saatmise kohta. Iga brauser on erinev, nii et kui te ei tea, kuidas küpsistega seotud seadeid muuta, vaadake brauseri abimenüüd. Teie seadme operatsioonisüsteem võib sisaldada täiendavaid küpsiste kontrollimise funktsioone. Kui te ei soovi andmete kogumist küpsiste abil, kasutage lihtsat toimingut, mis on saadaval enamikus brauserites ja võimaldab teil küpsiste kasutamisest loobuda. Lisateavet küpsiste haldamise kohta saate lugeda veebisaidilt http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

 

Pidage meeles, et mõned teenused on loodud töötama ainult koos küpsistega ja nende keelamise korral ei ole teil võimalik neid või osasid neist kasutada.

 

Meie veebisait sisaldab järgmisi küpsiseid.

 

Anname teile teada, et meie veebisaidile logides selle kasutamiseks säilitatakse teie arvutis küpsised, mis on toodud järgmises tabelis.

 

Küpsise nimetus Eesmärk Kestus Liik
crumb Selle küpsise seadistavad veebisaidid, mis kasutavad SquareSpace’i platvormi. Küpsist kasutatakse CSRF-i eest kaitsmiseks.   Vajalik küpsis
ss_cvr Selle küpsise seadistavad veebisaidid, mis kasutavad SquareSpace’i platvormi. Küpsist kasutatakse kordumatute külastajate tuvastamiseks ja külastaja seansi jälgimiseks kogu saidil. 2 aastat Analüütiline
ss_cvt Selle küpsise seadistavad veebisaidid, mis kasutavad SquareSpace’i platvormi. Küpsist kasutatakse kordumatute külastajate tuvastamiseks ja külastaja seansi jälgimiseks kogu saidil. 30 minutit Analüütiline
ss_cid Selle küpsise seadistavad veebisaidid, mis kasutavad SquareSpace’i platvormi. Küpsist kasutatakse kordumatute külastajate tuvastamiseks ja külastaja seansi jälgimiseks kogu saidil. 2 aastat Analüütiline
ss_cvisit Selle küpsise seadistavad veebisaidid, mis kasutavad SquareSpace’i platvormi. Küpsist kasutatakse kordumatute külastajate tuvastamiseks ja külastaja seansi jälgimiseks kogu saidil. 30 minutit Analüütiline
ss_cpvisit Selle küpsise seadistavad veebisaidid, mis kasutavad SquareSpace’i platvormi. Küpsist kasutatakse kordumatute külastajate tuvastamiseks ja külastaja seansi jälgimiseks kogu saidil. 2 aastat Analüütiline
_ga Selle küpsise seadistab Google Analytics. Küpsist kasutatakse külastaja, seansi ja kampaania andmete arvutamiseks ning saidikasutuse jälgimiseks saidi analüüsi aruande jaoks. Küpsised hoiustavad andmeid anonüümselt ja määravad suvaliselt loodud numbri kordumatute külastajate tuvastamiseks. 2 aastat Analüütiline
_gid Selle küpsise seadistab Google Analytics. Küpsist kasutatakse info hoiustamiseks selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad, ja see aitab luua analüüsi aruannet selle kohta, kuidas veebisaidil läheb. Andmed, sh külastajate arv, allikas, kust nad tulid, ja külastatud lehed, kogutakse anonüümsel kujul. 1 päev Analüütiline
_gat_UA-146413744-1 See on mustri liiki küpsis, mille seadistab Google Analytics, kui nime mustrielement hõlmab konto või sellega seotud veebisaidi kordumatut tuvastusnumbrit. See tundub olevat küpsise _gat variant, mida kasutatakse nende andmete koguse piiramiseks, mida Google salvestab kõrge liiklusega veebisaitidel. 1 minut Tegevusküpsis
_fbp Selle küpsise seadistab Facebook reklaamide kuvamiseks, kui külastajad on Facebookis või digitaalsel platvormil, mida juhib Facebooki reklaamiosakond, pärast Facebooki külastamist. 2 kuud Reklaamiküpsis
fr Selle küpsise paigaldab Facebook, et näidata kasutajatele asjakohaseid reklaame ja mõõta ning parandada reklaame. Küpsis jälgib ka kasutaja käitumist kogu veebis nendel saitidel, millel on Facebooki piksli- või sotsiaallisand. 2 kuud Reklaamiküpsis

 

 

Võtke meiega ühendust

 

Kui teil on mingeid päringuid seoses andmetöötlusega või mis tahes sellega seotud küsimustega, saatke meile e-kiri meiliaadressil hello@iddo.lt.

 

Muudatused põhimõtetes

 

Ettevõttel UAB „Šešios ryto“ on õigus täielikult või osaliselt muuta privaatsuspõhimõtteid, andes sellest teada veebisaidil. Meie veebisaidi teenuste edasine kasutamine tähendab nende reeglite järgimist. Kõik erimeelsused ja vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi õigusaktide kohaselt.

 • Tasuta
  ladustusteenus
 • 14-päevane tagastusgarantii
 • Kvaliteetsed
  materjalid
 • Tasuta konsultatsioon
  disaineriga