Privātuma politika - Iddo.lt
VASARA -15% VISIEMS BALDAMS, NUOLAIDOS KODAS - IDDOVASARA15

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 1. Definīcijas
  • Pārdevējs– IDDO slow living, UAB “Šešios ryto”, reģistrācijas numurs: 304167243, reģistrētā adrese: Europos pr. 122 Kaunas, LT45191, biroja adrese:Drobės g. 25 B. Kaunas.
  • Pircējs– persona, kas iegādājas Pārdevēja sniegtās preces izmantojot iddo.lt  interneta veikalu.
   • Pircējs ir īsta persona, kas sasniegusi pilngadības vecumu un kuram nav ierobežotas spējas;
   • Pircējs ir nepilngadīga persona starp četrpadsmit un astoņpadsmit gadu vecumu, kas iegādājas preces tikai ar vecāku vai aizbildņu atļauju, ja vien preces netiek iegādātas par paša ienākumiem;
   • Pircējs ir likumīgs uzņēmums vai cita organizācija;
   • Pircējs ir autorizēts pārstāvis visām augstāk minētajām personām.
  • Veikals– IDDO HOME, Uzupio str. 15 Vilnius.
  • Lietošanas noteikumi– šie ir lietošanas noteikumi preču pārdošanai un pirkšanai, kas nosaka Pārdevēja un Pircēja kopējās tiesības un pienākumus, pirkšanas un maksājuma lietošanas noteikumus, piegādes procedūru un preču atgriešanu, abu pušu atbildību un citas piezīmes, kas saistītas ar preču pirkšanu un pārdošanu.
 2. Pamata noteikumi
  • Šie lietošanas noteikumi ir likumīgs dokuments, kas nosaka Pārdevēja un Pircēja tiesības un pienākumus, kā arī nosaka abu pušu atbildību. Tie iekļauj arī noteikumus, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu, ko piedāvā Pārdevējs, kad Pircējs iegādājas preces no Pārdevēja.
  • Pircējs var iegādāties Veikala preces vai pakalpojumus tikai piekrītot lietošanas noteikumiem. Pēc tam, kad Pircējs apstiprina piekrišanu lietošanas noteikumiem, viņš piekrīt tiem sekot. Iegādājoties preces un pakalpojumus Veikalā, Pircējs piekrīt, ka tiks izmantoti lietošanas noteikumi, kā arī apstiprina, ka ir tos sapratis. Ja Pircējs nav izlasījis un/vai nav sapratis lietošanas noteikumus, vai arī nav tiem piekritis, viņš nedrīkst iegādāties Veikalā esošās preces vai pakalpojumus.
  • Pārdevējs patur tiesības mainīt lietošanas noteikumus. Lietošanas noteikumu izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tie tiek publicēti Veikalā. Ja Pircējs izmanto Veikalu pēc lietošanas noteikumu maiņas paziņojuma, tiek pieņemts, ka viņš piekrīt visām izmaiņām lietošanas noteikumos.
 3. Pārdošanas un pirkšanas vienošanās līgums
  • Tiek pieņemts, ka pārdošanas un pirkšanas vienošanās līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts brīdī, kad Pircējs Veikalā:
   • veic pasūtījumu un izveido iepirkumu grozu pēc instrukcijām, kuras sniedzis Pārdevējs, kas norāda, ka preces jāpiegādā uz piegādes adresi;
   • pēc lietošanas noteikumu izlasīšanas, izvēlas maksājuma metodi un pilnībā apmaksā pasūtījumu;
   • Pārdevējs apstiprina Pircēja pasūtījumu, nosūtot apstiprinājuma vēstuli uz konkrētu e-pasta adresi;
   • Gadījumos, ja Pircējs nepiekrīt atsevišķām lietošanas noteikumos rakstītajām kategorijām vai pilnībā nepiekrīt lietošanas noteikumiem, viņš nedrīkst pasūtīt preces no Veikala.
  • Pārdošanas un pirkšanas līgums ir spēkā līdz brīdim, kad tiek pilnībā izpildītas lietošanas noteikumos pieprasītās darbības. Pārdošanas un pirkšanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad preces lietošanas noteikumos atrunātajā kārtībā un procedūrā, ņemot vērā visas Lietuvas Republikas likumīgās prasības, tiek nogādātas Pircējam.
  • Pēc Pircēja pasūtījuma apstiprināšanas, Pircējs apņemas apmaksāt preču maksu un pieņemt preces, kas pasūtītas Veikalā.
  • Pārdevējs nevar apstiprināt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs neizpilda visas preču pasūtīšanas prasības, ja Pircējs nav apstiprinājis piekrišanu lietošanas noteikumiem.
 4. Pircēja tiesības un pienākumi
  • Pircējam ir tiesības atteikties no pārdošanas un pirkšanas līguma, kas noslēgts ar Veikalu, brīdinot Pārdevēju rakstiskā veidā, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā;
  • Pircējam ir tiesības atgriezt un/vai aizstāt preces ar defektu, izmantot precēm piešķirto garantiju.
  • Preču maiņa, atgriešana vai likvidēšana tiek veikta sadarbībā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksu un 2014. gada 22. jūlija Lietuvas Republikas valdības rezolūciju Nr.738 “Par Lietuvas Republikas valdības, 2001. gada 11. jūnija rezolūciju Nr. 697 “Par mazumtirdzniecības noteikumu apstiprināšanu”.
 5. Pircēja pienākumi
  • Pircējam jāapmaksā preces un papildus servisi (piegādes, savākšanas, utt.) maksa, kā arī jāpieņem preces lietošanas noteikumos atrunātajā kārtībā.
  • Saņemot preces, Pircējs tās pārbauda, kā arī informē Pārdevēju par sūtījuma bojājumiem, skaidri redzamiem preču defektiem un modeļa vai ekipējuma neatbilstību Pircēja pasūtījumam, atbilstoši lietošanas instrukcijā atrunātajā procedūrā.
  • Pircējs apmaksā preču atgriešanas maksu, ja to pieprasa Pircējs.
  • Ja Pircējs izmaina pasūtījuma formā ierakstītos datus, viņam nekavējoties par to jāpaziņo Pārdevējam.
  • Lai atceltu vai mainītu veikto pasūtījumu, Pircējam tas jāpaziņo uz Pārdevēja e-pastu info@iddo.lt
  • Pircējs piekrīt citām prasībām, kas noteiktas lietošanas noteikumos vai ko pieprasa Lietuvas Republikas likumdošana.
 6. Pārdevēja tiesības
  • Pārdevējam ir tiesības ierobežot vai atsaukt Pircēja piekļuvi Veikalam bez iepriekšējas ziņas, kā arī atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs cenšas bojāt vai ierobežot Veikala darbību un/vai pārkāpj tā saistības; Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādu Pircēja zaudējumu.
  • Pārdevējam ir tiesības uz laiku vai pavisam apturēt Veikala darbību, mainīt Veikalu vai atsevišķas tā daļas, visu vai jebkuru saturu, ierobežot pirkumus, kā arī mainīt Veikala saiti; Pārdevējam nav atbildības par Pircēja sekām šādu darbību rezultātā.
  • Pārdevējam ir tiesības mainīt lietošanas noteikumus, preču cenas, pirkšanas noteikumus un/vai jebkuras citas instrukcijas, kas saistītas ar Veikalu, paziņojot par šīm izmaiņām Veikalā.
  • Pārdevējam ir citas tiesības, kas rakstītas šajos lietošanas noteikumos un atbilst Lietuvas Republikas likumdošanai.
 7. Pārdevēja pienākumi
  • Pārdevējs uzņemas atbildību izveidot noteikumus Pircējam par to, kā pareizi lietot interneta veikala
   iddo.lt pakalpojumus
  • Pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu bez iepriekšēja paziņojuma Pircējam, ja:
   • Pircējs neapmaksā preces 1 (vienas) darba dienas laikā, ja tiek maksāts ar bankas pārskaitījumu;
   • Ja pieļauta kļūda produkta cenā vai aprakstā;
  • Pārdevējs uzņemas atbildību cienīt Pircēja privātumu, pasargāt viņa datu konfidencialitāti, izņemot gadījumos, kas atrunāti Lietuvas Republikas likumdošanā un/vai Veiala Privātuma un sīkdatņu politikā.
 8. Produktu kvalitāte un garantija
  • Katra produkta, kas tiek pārdots iddo.lt, īpašības un apraksts parasti norādīts produkta aprakstā, kas pievienots Veikalā pie katra produkta.
  • Veikala preces var neatbilst krāsai, formai vai citiem preču parametriem ar īsto preču izmēru, formu un krāsu, ņemot vērā dažādu elektronisko ierīču ekrānus, ko lieto Pircējs, vai arī tehnisku iemeslu dēļ, kā arī vērā ņemamu nevienlīdzību izskatā, ņemot vērā izmantoto dabīgo materiālu unikalitāti.
  • Pārdevējs piedāvā 24 mēnešu garantiju visām precēm, ja vien produkta aprakstā nav minēta cita informācija.
  • Pircējam tiek sniegta garantija brīdī, kad tiek izsniegts PVN rēķins.
  • Ja Pārdevējs konkrētai precei nepiešķir kvalitātes garantiju, tiek ņemtas vērā Lietuvas Republikas likumdošanā noteiktās garantijas prasības.
 9. Preču cenas un maksājuma veikšana
  • Preces Veikalā var iegādāties tikai pēc tam, kad tiek veikta priekšapmaksa. Iegādājoties preces Veikalā, apmaksu var veikt veidos, ko norāda Veikals.
  • Veikalā esošās preču un/vai pasūtījuma cenas tiek norādītas euro, ar iekļautu maksājuma nodokli.
  • Preču pirkuma dokumenti (PVN rēķini) tiek piegādāti Pircējam kopā ar iegādātajām precēm.
 10. Preču piegāde
  • Preces tiek piegādātas visā pasaulē, bet preču piegādes maksa atkarīga no piegādes vietas:
   • Eiropas Savienībā precēm netiek piemērota piegādes maksa;
   • Vietām ārpus Eiropas Savienības netiek piemērota piegādes maksa, ja pirkuma summa pārsniedz 750 EUR. Ja pasūtījuma summa nesasniedz 750 EUR, preču piegādes cena ir 50 EUR.
  • Veikalā pārdotās preces tiek ražotas pēc Pircēja pasūtījuma veikšanas, preču ražošana var aizņemt 20 darba dienas. Šis periods nav saistošs, tāpēc tas var mainīties neparedzētu apstākļu dēļ, ko nevar ietekmēt Pārdevējs. Jebkurā gadījumā, Pārdevējs uzņemas atbildību informēt Pircēju par izmaiņām preču piegādes noteikumos.
  • Pārdevējs piegādā preces Pircējam atbilstoši noteikumiem, ko Pircējs noteicis jau laikus. Tajā pašā laikā, Pircējs piekrīt, ka īpašos preču piegādes gadījumos piegāde var kavēties, ņemot vērā neparedzētus apstākļus, ko nevar ietekmēt Pārdevējs. Šajā gadījumā Pārdevējs uzņemas atbildību nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par piegādes noteikumiem.
  • Saņemot preci, Pircējam jāpārbauda preces stāvoklis, kvalitāte, daudzums un preču klāsts.
  • Ja Pircējs pamana preču bojājumus, neatbilstošu preču daudzumu, kvalitāti vai preču piedāvājumu, Pircējs nedrīkst pieņemt preces, un tas jāatzīmē sūtījuma ziņojumā. Kad Pircējs pieņem preces un paraksta pieņemšanas aktu bez papildus komentāriem, tiek pieņemts, ka piegādātajām precēm nav defektu, kā arī preču daudzums, kvalitāte un piedāvājums ir atbilstošs pārdošanas un pirkšanas līgumam. Ja Pircējs pamana neatbilstību vēlāk, viņam jāsazinās ar Pārdevēju caur e-pastu vai telefonu. Pārdevējs uzņemas atbildību nomainīt nepieciešamo preces daļu 15-45 darba dienu laikā kopš pieprasījuma saņemšanas.
  • Ja preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, tiek pieņemts, ka preces tiek piegādātas Pircējam, neskatoties uz to, vai preces saņēmis Pircējs vai kāda cita persona, kas saņēmusi preci norādītajā adresē. Ja Pircējs nav spējīgs pats saņemt savu preci, un preces tiek piegādātas uz norādīto adresi, Pircējam nav tiesību veikt pieprasījumu par preču piegādi uz nepareizu adresi. Ja preces netiek piegādātas plānotajā piegādes dienā, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās preču piegādes, jāinformē par to Pārdevējs. Jebkurā citā gadījumā Pircējs zaudē tiesības sūtīt Pārdevējam pieprasījumu par novēlotu piegādi un/vai preču nepiegādāšanu.
  • Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes noteikumu neizpildīšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai tās netiek laicīgi piegādātas Pircēja vainas dēļ vai neparedzētu apstākļu dēļ, ko nevar ietekmēt Pārdevējs.
 11. Preču atgriešana un maiņa
  • Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma un pirkuma līguma, kas noslēgts elektroniski, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču piegādes brīža (rēķina) bez iemesla minēšanas. Pircējs informē Pārdevēju e-pastā: info@iddo.lt vai pa telefonu +370 650 60359.
  • Preces jāatgriež Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā kopš paziņojuma par atteikšanos no pirkuma vai pirkuma līguma ar Pārdevēju. Pircējs ir atbildīgs par korektu preču iepakošanu atgriešanai. Pircējam jānosedz tiešās preču atgriešanas izmaksas, ja vien Pārdevējs līdz ar preču atgriešanas paziņojuma saņemšanu nav devis Pircējam citas norādes.
  • Preces jāatgriež Pārdevējam uz šādu adresi: Drobes 25 b Kaunas LT45191, Lithuania. Pirms preču atgriešanas, Pircējam jāsazinās ar Pārdevēju pa telefonu vai e-pastu (tel. +370 650 60359 vai e-pasts info@iddo.lt) un jāpiekrīt preču atgriešanas metodei.
  • Kad Pircējs atgriež preces, jāņem vērā sekojoši noteikumi:
   • Atgrieztajām precēm jābūt orģinālajā vai citā kārtīgā iepakojumā;
   • Produkts nedrīkst būt bojāts no Pircēja puses;
   • Produkts nedrīkst būt lietots, tādā veidā nezaudējot tā komerciālo vērtību (nebojātas uzlīmes, nenoplēstas aizsargplēves, utt.), šis noteikums neattiecas uz defektīvu preču atgriešanu;
   • Atgrieztajām precēm jābūt tādā pašā konfigurācijā kā brīdī, kad Pircējs tās saņēmis;
   • Atgriežot preces, svarīgi pievienot arī PVN rēķinu, kas apstiprina pirkumu.
  • Nauda par kvalitatīvām atgrieztām precēm tiek atgriezta 15 dienu laikā, visos gadījumos tas notiek ar naudas pārskaitījumu tikai uz maksātāja bankas kontu.
  • Pārdevējs nav atbildīgs par atgriešanas noteikumu pārkāpšanu, ja viņš nespēj pārsūtīt naudu Pircēja vainas dēļ (novēlota preču piegāde, nepareizi dati, utt.).
  • Saskaņā ar 2014. gada 22. jūlija Lietuvas Republikas valdības rezolūciju Nr. 738 “Par Lietuvas Republikas valdības”, 2001. gada 11. jūnija lēmumu Nr. 697 “Par mazumtirdzniecības noteikumu apstiprināšanu”. Ja Pircējs iegādājas piemērotas kvalitātes preces un vēlas tās aizstāt ar līdzīgām precēm vai atgūt samaksāto naudu, atgriežot preci Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.362.pantā noteikto iemeslu dēļ, šādu pieprasījumu var izpildīt tikai ar Pārdevēja piekrišanu. Šis noteikums attiecas uz šādu preču iegādi:
   – grīda ar pārklāju, izņemot paklājus;
   – mēbeles, apgaismes objekti.
  • Ja atgrieztā prece nav pilnīga, tā ir bojāta, netīra un/vai nepareizi iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgrieztās preces un neatgriezt Pircēja samaksāto naudu par atgriezto produktu vai noteikt atgrieztās preces vērtību un atgriezt Pircējam starpību starp pilno un noteikto summu.
  • Pircējs nedrīkst atgriezt preces vai lūgt preču atgriešanu, ja to nepieļauj Lietuvas Republikas likumdošana.
 12. Pušu atbildība
  • Pircējs ir atbildīgs par akurātiem pasūtījuma datiem, kas tiek norādīti www.iddo.lt. Ja Pircējs nenorāda korektus datus un/vai laicīgi tos neatjauno, Pārdevējs nav atbildīgs par izrietošajām sekām.
  • Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības gadījumos, kuros rodas zaudējumi, ja Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un prasībām, nav izlasījis lietošanas noteikumus, lai arī Pircējam bijusi sniegta šāda iespēja.
  • Pircējs uzņemas atbildi par atgrieztajām precēm līdz brīdim, kad tās ierodas atgriešanas adresē, kuru norādījis Pārdevējs.
  • Ja Pārdevēja Veikalā iekļautas saites uz citu uzņēmumu, institūciju, organizāciju vai personu mājaslapām, Pārdevējs nav atbildīgs par informāciju vai darbībām, kas tur attēlotas. Pārdevējs neuztur, nekontrolē un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.
  • Pārdevēju nevar uzskatīt par atbildīgu par lietošanas noteikumu neievērošanu un/vai preču nepiegādāšanu vai vēlāku piegādāšanu, ja šajā situācijā iekļautas papildu puses vai apstākļi, ko Pārdevējs nespēj kontrolēt un paredzēt, nespēj ietekmēt šādus apstākļus vai sekas (force majeure). Ja konkrētie apstākļi ir ilgāki par 1 (vienu) mēnesi, puses var atcelt pārdošanas un pirkšanas līgumu ar abu pušu piekrišanu.
 13. Informācijas sniegšana
  • Pārdevējs nosūta visus paziņojumus uz e-pasta adresi, ko Pircējs norādījis pasūtījuma anketā.
  • Pircējs visus pieprasījumus un jautājumus drīkst sūtīt veidos, ko norādījis Pircējs.
 14. Gala noteikumi
  • Tiek pieņemts, ka visa informācija, kas norādīta Veikala mājaslapā, ieskaitot, bet ne tikai, lietošanas noteikumus, ir nodota Pircējam rakstiskā veidā.
  • Visi preču attēli, ko publicējis iddo.lt ir orģināli un tiek aizsargāti ar autortiesībām, kas nozīmē, ka tos nedrīkst pavairot, pārsūtīt, pārdod vai citādāk izplatīt (publicēt vai nosūtīt citām personām) jebkurā iespējamā veidā.
  • Uz lietošanas noteikumiem, kā arī pārdošanas un pirkšanas līgumu starp Pircēju un Pārdevēju attiecas Lietuvas Republikas likumdošana.
  • Visas nesaskaņas starp Pircēju un Pārdevēju saistībā ar lietošanas noteikumiem tiek risinātas ar pārrunu palīdzību. Ja puses nespēj rast vienošanos sarunu ceļā, nesaskaņas tiek risinātas ņemot vērā Lietuvas Republikā esošo likumdošanā noteikto kārtību.
  • Lietošanas noteikumi atjaunoti 2020. gada 3. decembrī.
 • Bezmaksas noliktavas
  pakalpojumi
 • 14 dienu atgriešanas garantija
 • Augstas kvalitātes
  materiāli
 • Bezmaksas dizaineru
  konsultācijas